DONATIES

Als je het streven van Muziek aan Huis een goed hart toedraagt en je wilt er financieel aan bijdragen,
dan kun je dat doen door geld te storten op:
Stichting cultureel podium Jansen & de Feijter
NL03 INGB 0007736298 onder vermelding van ‘Muziek aan Huis’

 

 

Dank aan onze sponsoren in 2022: