Over ons

Muziek aan Huis is een project voor en door bewoners van Velp en Rozendaal. In huiskamers wordt muziek gemaakt en geluisterd. Op zondagmiddag 27 oktober 2019 vond de tweede editie plaats: in iedere kamer 3x een optreden van een half uur. Een kleine 100 optredens door jong en oud met allerlei muziekstijlen: instrumentaal en vocaal, klassiek, luisterliedjes,  jazz en popmuziek. De optredens kunnen door solisten en door groepjes verzorgd worden. We hopen in 2021 een derde editie te verzorgen.

Het doel van Muziek aan Huis is om het onderlinge contact tussen bewoners van Velp en Rozendaal door middel van deze optredens te bevorderen. Het is tevens de bedoeling dat mensen met een smalle beurs de kans krijgen om van muziek te genieten.

De ervaring uit 2017 leert ons dat Muziek aan Huis, dat toen onder de naam Muziek bij de Buren werd georganiseerd, voldoet aan een behoefte bij aanbieders van huiskamers, mensen die willen optreden en mensen die willen komen luisteren. In 2019 zal er een extra inspanning geleverd worden om vervoer te regelen voor wie om wat voor reden dan ook moeilijk van huis kan. Er zullen ook verzorgingshuizen benaderd worden als ‘huiskamer’. Zo kunnen mensen in het eigen huis komen luisteren en mensen van buiten een beeld krijgen van het verzorgingshuis.

De toegang voor de optredens is in principe gratis, maar een eenmalige bijdrage van € 5,- voor de gehele middag wordt op prijs gesteld. De kosten, die we zo laag mogelijk willen houden, worden gedekt door bijdragen van de gemeenten Rheden en Rozendaal en door fondsen en sponsoren uit Velp/Rozendaal en omgeving.

Vanaf mei 2019 kunnen allerlei muzikanten zich voor het project inschrijven. Dat geldt ook voor degenen die hun huiskamer beschikbaar willen stellen. Deelnemende  muzikanten treden belangeloos op. Er kan, indien nodig, een kleine onkostenvergoeding gegeven worden voor reëel gemaakte kosten.

De werkgroep zal de nodige activiteiten ondernemen om het project in Velp en Rozendaal bekendheid te geven. Een krant met alle locaties en muzikanten zal op 27 oktober beschikbaar zijn. De huis-aan-huis bladen worden geïnformeerd, een flyer wordt op grote schaal verspreid en verder rekenen we op ruime mond-tot-mond reclame. Er is een website en een Facebookpagina. Dit project is voor de lokale ondernemers een goede gelegenheid om hun maatschappelijk ondernemerschap te laten zien door met geld of goederen aan dit project deel te nemen.

De werkgroep 2019:

Henny Kromhout, voorzitter
Jetty Pohlmann, secretaris
Dalien Prinsvisser
Sonnia Elstak-Ramdhani
Maria Schilling
Wim en Lydia Stoffels
Annemiek Verhoeven
Peter Zuidema