Over ons

Muziek aan Huis+ is een belangeloos project voor en door bewoners van Velp en Rozendaal. Zij stellen hun huiskamer open als podium voor muziek, toneel, dans en theater, uitgevoerd door andere dorpsgenoten. Het begrip ‘huiskamer’ kan heel breed worden ingevuld. Bekijk de foto’s maar om daarvan een indruk te krijgen.

Een middag lang treden ruim 30 artiesten op op 30 locaties, steeds 30 minuten lang. Bezoekers kunnen tussen 12 en 17 uur – wandelend of fietsend door de twee dorpen – tot wel 6 optredens bijwonen. Uitgevoerd door jong en oud met allerlei muziekstijlen: instrumentaal en vocaal, klassiek, luisterliedjes,  jazz en popmuziek.

Het doel van Muziek aan Huis+ (voorheen Muziek bij de Buren)  is om met deze optredens het onderling contact te bevorderen tussen bewoners van Velp en Rozendaal. En dat mensen met een smalle beurs de kans krijgen om van muziek en kunst te genieten.

Belangeloze bijdragen door bewoners en artiesten

De locaties worden belangeloos opengesteld  voor dorpsgenoten. En ook de deelnemende kunstenaars treden kosteloos op. Er wordt, slechts bij uitzondering, een kleine onkostenvergoeding gegeven worden voor reëel gemaakte kosten.

Voor dit festival maken we kosten, zoals het drukken van de krant met het programma. Deze kosten worden deels gedekt door bijdragen van de Geërfden Velp, de gemeenten Rheden en Rozendaal en door fondsen en sponsoren uit Velp/Rozendaal en omgeving. Voor de resterende kosten vragen we aan de bezoekers een bijdrage van € 5,- voor de gehele middag.

Promotie

De werkgroep onderneemt activiteiten om het project in Velp en Rozendaal bekendheid te geven. De krant met alle locaties en muzikanten zal ruim voor 14 april 2024 beschikbaar zijn. We informeren de huis-aan-huis bladen, verspreiden op grote schaal een flyer en we rekenen op ruime mond-tot-mond reclame. Naast deze website onderhouden we ook een Facebookpagina. Zo is dit project voor lokale ondernemers een goede gelegenheid om hun maatschappelijk ondernemerschap te laten zien door met geld of goederen aan dit project deel te nemen.

Werkgroep

De werkgroep voor 2024 bestaat uit:

Henny Kromhout, voorzitter
Jetty Pohlmann, secretaris
Annemiek Verhoeven, secretaris Stichting Cultureel Podium Jansen & de Feijter
Dalien Prins Visser, organisatie
Peter Zuidema, fondsenwerving en PR
Einte en Marije Visser, contacten & matching huiskamers en artiesten
Theo Bakhuizen, …