‘Spelregels’ voor zondag 27 oktober

 • Iedere huiskamer verwelkomt de gasten op z’n eigen wijze.
 • Koffie, thee, melk, suiker en koekjes worden door ons aangeboden (gift van de Velpse middenstand) en door de gastheer/vrouw klaargemaakt en gepresenteerd.
 • Als een kamer vol is kun je bezoekers verwijzen een naar volgend adres. Geef zo nodig de krant mee. Je kunt eventueel het A4-tje ‘Helaas vol, ….’ op de deur of een raam ophangen.
 • Stel vooraf de muzikanten kort voor of spreek daarover iets met hen af.
 • Laat geen mensen (rumoerig) binnenkomen nadat de muzikanten zijn begonnen.
 • Vraag vriendelijk maar dringend of de bezoekers niet halverwege willen weglopen, want dat demotiveert erg!
 • In de huiskamers staat een doos voor een vrijwillige bijdrage. De bijdrage is bedoeld voor de bestrijding van onkosten van de organisatie. Richtbedrag € 5,- voor de hele middag. Vestig daar voor of na het optreden de aandacht op. Mensen kunnen al in een andere huiskamer hun bijdrage hebben geleverd.
 • Gastheren/vrouwen wordt gevraagd het aantal bezoekers per optreden bij te houden en op het formuliertje te noteren. Hierop kun je ook op-/aanmerkingen en suggesties kwijt.

Na afloop:

 • Tussen 17.30 en 19.30 is er een gezellig samenzijn voor gastheren/vrouwen en muzikanten in Nieuw-Schoonoord 2 Velp om onder het genot van een kopje soep, een glaasje en een optreden van één groep van de muzikanten na te praten.
 • Daar kunnen ook de vlag, de doos met inhoud en het  telformuliertje ingeleverd worden.
 • Willen de gastheren/vrouwen, die niet op deze bijeenkomst (kunnen) komen er voor zorgen dat deze 3 zaken tussen die tijden op Nieuw-Schoonoord worden ingeleverd!
 • Laat i.v.m. de planning -voor zover je dat op de matchingsavond al niet gedaan hebt- via onze mail info@mah-velprozendaal.nl weten òf en met hoeveel mensen je een kopje soep mee eet.