Aanmelding 2019 gesloten!  Informatie over de editie 2021 kunt u maart 2021 verwachten

Informatie voor Muzikanten

Muziek aan Huis staat open voor iedereen die verdienstelijk muziek maakt, alleen of in een groep, en een relatie heeft met Velp/Rozendaal. Wij hopen op een gevarieerd aanbod!

 

Tot wanneer kan je je aanmelden?

Aanmelden kan vanaf heden tot uiterlijk 15 augustus. Voor de organisatie is het plezierig al voor de grote vakantie te weten hoe groot het aanbod is. Geef je daarom snel op!

 

Wanneer en hoe vaak speel je ?

Je verzorgt op zondagmiddag 27 oktober  3 optredens van maximaal een half uur met ruime tussenpozen.

 

Krijg je betaald voor het optreden?

De bedoeling is dat het festival met gesloten beurzen plaats vindt. Dit geldt zowel voor de huiskamers als voor de muzikanten, zodat een bezoek aan het festival voor de bezoekers laagdrempelig is. De huiskamers bieden een gratis podium aan muzikanten, de muzikanten bieden belangeloos hun muziek aan aan de bezoekers. Hoezeer wij ook vinden dat een muzikant de juiste waardering verdient, wij beschikken niet over de financiële armslag om de muzikanten te honoreren. Je wordt natuurlijk wel genoemd in al onze publiciteitsuitingen en je bent van harte welkom bij de openings- en slotbijeenkomst.

 

Mogelijkheid tot intervisie

Onderzocht wordt of er als voorbereiding op de optredens intervisiebijeenkomsten plaats kunnen vinden, waarbij verschillende artiesten voor elkaar optreden en elkaar feedback geven. Op het aanmeldingsformulier kun je aangeven of je daar belangstelling voor hebt.

 

Is Muziek aan Huis verzekerd tegen vernieling of diefstal?

Deelname is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vernieling/diefstal o.i.d. van (spullen in) de huiskamer of instrumenten en apparatuur van muzikanten.

 

Mag je een voorkeur voor een huiskamer uitspreken?

Ja, we zullen proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Als je daarover al overeenstemming hebt bereikt met de gastheer/vrouw, moeten zowel huiskamer als muzikant(en) dat op hun eigen aanmeldingsformulier aangeven.

 

Wat gebeurt er nadat je je hebt aangemeld?

Na het sluiten van de inschrijftermijn krijg je bericht of je geselecteerd bent. Wij gaan dan de geselecteerde muzikanten en huiskamers koppelen. Daarop volgt een informatieavond in  september (de datum wordt later bekend gemaakt), waar je alvast je gastvrouw en -heer kunt ontmoeten. Het is belangrijk dat je op deze bijeenkomst aanwezig bent. Daarna is de deelname definitief. Gebeurt er na aanmelding iets waardoor je niet meer mee kunt doen, laat dat dan zo spoedig mogelijk weten. Muzikanten en huiskamers moeten op elkaar kunnen rekenen!

 

Heb je nog vragen over Muziek aan Huis?

Neem gerust contact op via info@mah-velprozendaal.nl  of bel ons tussen 18.00 en 19.00 uur op 06 81969956