Informatie voor Muzikanten en andere Podiumkunstenaars

Muziek aan Huis+ staat open voor iedereen die verdienstelijk muziek maakt of een ander aantrekkelijk podiumoptreden kan verzorgen, alleen of in een groep, en een relatie heeft met Velp/Rozendaal. Wij hopen op een gevarieerd aanbod!

Tot wanneer kan je je aanmelden?

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 februari 2024. Voor de organisatie is het plezierig ruim van te voren te weten hoe groot het aanbod is. Geef je daarom snel op!
NB: WE HEBBEN OP DIT MOMENT VOLDOENDE AANMELDINGEN. NIEUWE AANMELDINGEN WORDEN OP ONZE RESERVELIJST GEPLAATST!

Wanneer en hoe vaak treed je op ?

Je verzorgt op zondag 14 april drie optredens van maximaal 30 minuten met ruime tussenpozen.

Krijg je betaald voor het optreden?

De bedoeling is dat het festival met gesloten beurzen plaatsvindt. Dit geldt zowel voor de huiskamers als voor de kunstenaars, zodat een bezoek aan het festival voor de bezoekers laagdrempelig is. De huiskamers bieden een gratis podium aan optredenden, de optredenden bieden belangeloos hun kunst aan aan de bezoekers. Hoezeer wij ook vinden dat een kunstenaar de juiste waardering verdient, wij beschikken niet over de financiële armslag om de optredens te honoreren. Je wordt natuurlijk wel genoemd in al onze publiciteitsuitingen en je bent van harte welkom bij de openings- en slotbijeenkomst.

Is Muziek aan Huis verzekerd tegen vernieling of diefstal?

Deelname is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vernieling/diefstal o.i.d. van (spullen in) de huiskamer of instrumenten en apparatuur van de kunstenaars.

Mag je een voorkeur voor een huiskamer uitspreken?

Ja, we zullen proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Als je daarover al overeenstemming hebt bereikt met de gastheer/vrouw, moeten zowel huiskamer als de optredende kunstenaars dat op hun eigen aanmeldingsformulier aangeven.

Wat gebeurt er nadat je je hebt aangemeld?

Na het sluiten van de inschrijftermijn krijg je bericht of je geselecteerd bent. Wij gaan dan de geselecteerde optredens en huiskamers koppelen. Daarop volgt een informatieavond in maart/april (de datum wordt later bekend gemaakt), waar je alvast je gastvrouw en -heer kunt ontmoeten. Het is belangrijk dat je op deze bijeenkomst aanwezig bent. Eventueel kunnen daar afspraken gemaakt worden voor een kennismaking van de kunstenaars met de ruimte waarin ze zullen optreden. Gebeurt er na aanmelding iets waardoor je niet meer mee kunt doen, laat dat dan zo spoedig mogelijk weten. Optredenden en huiskamers moeten op elkaar kunnen rekenen!

Heb je nog vragen over Muziek aan Huis?

Neem gerust contact op via info@mah-velprozendaal.nl  desgewenst met achterlating van je telefoonnummer.